Komunikat

Informujemy, iż od września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w poniedziałki jest czynny od 8:00 do 16:00.

 

W pozostałe dni robocze pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00.

W zakładce  ZAŁATW SPRAWĘ BEZ WIZYTY W JEDNOSTCE znajdą Państwo informacje jak można złożyć wniosek lub uzyskać informację bez konieczności osobistego stawiennictwa w naszej siedzibie.

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Zmiana organizacji czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Od września br. zmieniają się godziny otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.
W poniedziałki Ośrodek będzie czynny od 8:00 do 16:00, natomiast w pozostałe dni robocze (wtorki- piątki) godziny urzędowania pozostają bez zmian, czyli jesteśmy dla Państwa dyspozycji od 7:00 do 15:00.

O szczegółach dotyczących załatwiania spraw bez wizyty osobistej mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej Ośrodka www.opskostrzyn.pl lub dzwoniąc w godzinach urzędowania pod numer telefonu 61 8188860.

KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI W KOSTRZYNIE

Policjanci Komisariatu Policji w Kostrzynie informują iż na terenie gminy w dniu dzisiejszym doszło do kilku prób wyłudzeń metodami na wnuczka i na policjanta. Osoby starsze otrzymują telefony z prośbą o wypłatę gotówki pod pretekstem zagrożenia konta bankowego.

Prosimy osoby, które otrzymały takie telefony od podszywających się pod policję osób o nie wykonywanie poleceń oraz o poinformowanie o fakcie telefonicznie Komisariat Policji w Kostrzynie tel. 600016086.

Komunikat

Informujemy, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane:

– wersja elektroniczna od 1 lutego 2021 r.
– wersja papierowa od 1 kwietnia 2021 r.

Powyższa informacja w wersji szczegółowej jest zawarta na otrzymanych przez Państwa informacjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia dobry start (300+),
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

będą przyjmowane:
– wersja elektroniczna od 1 lipca br.
– wersja papierowa od 3 sierpnia br.

Aby złożyć wnioski w sierpniu br. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka należy telefonicznie (61 8188860) dokonać rezerwacji terminu przyjęcia. Prosimy o przestrzeganie daty i godziny przyjęcia oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, czy PUE ZUS. 

Formularze wniosków będą wydawane około 27.07.2020 r. (o ich dostępności poinformujemy Państwa odrębnym wpisem).

Zapisy na termin złożenia wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane telefonicznie (61 8188860) od dnia 13.07.2020 r.

Osoby chcące złożyć papierową wersję wniosku wyłącznie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (1 wniosek) nie muszą dokonywać rezerwacji terminu. Będą obsługiwani pomiędzy osobami zapisanymi, w godzinach urzędowania Ośrodka.
Przyjęcia wniosków będą realizowane w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (boczne wejście), które zostanie uruchomione 3 sierpnia br.

Pomoc psychoterapeuty uzależnień

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że psychoterapeuta uzależnień – p. Patrycja Gawlik-Karczewska udziela wsparcia i porad terapeutycznych telefonicznie oraz on line { przez komunikatory internetowe: messenger, whatsAPP}.
Zarówno osoby mające problem z uzależnieniem jak i osoby będące w kryzysie mogą zadzwonić i uzyskać wsparcie.
Numer telefonu  505 447 362.
Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
W tej szczególnie trudnej sytuacji kontakt z terapeutą jest ważny – udzielenie Państwu wsparcia oraz obniżenie lęku, stresu i napięcia jest naszym priorytetem.

Z poważaniem,
Elżbieta Mielcarek

Komunikat

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie informuje, że praca w Punkcie odbywa się w formie online.

Proszę Państwa czas epidemii się zakończy, jednakże  znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistości społecznej,  problemy socjalne związane z utratą pracy, bezrobociem, brakiem środków do życia, w tym problemy  emocjonalne związane ze stresem, odizolowaniem,  uzależnieniem, przemocą w rodzinie wrócą ze zdwojoną siłą, dlatego mając powyższe na uwadze uruchamiamy wsparcie dla naszej społeczności lokalnej.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się i   zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2,  która zaskoczyła nas wszystkich zmusza do podjęcia odpowiednich kroków w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem, dlatego praca online stała się koniecznością. Spotkania w sieci czy rozmowy telefoniczne nie zastąpią spotkań indywidualnych, ale z uwagi na sytuację naszych klientów i całej społeczności Gminy Kostrzyn –  konieczne było uruchomienie różnych narzędzi komunikacji zdalnej takich jak:
– rozmowy telefoniczne,
– Messenger,
– Aplikacja Discord.

Kilka słów na temat aplikacji Discord – bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, czat, zajęć grupowych i indywidualnych. Wykorzystuje technologię Voice over Internet Protocol.

Do korzystania z usługi Discord konieczne jest posiadanie konta. Można je założyć za pomocą aplikacji windowsowej, albo na stronie internetowej Discord.com. Do tego celu użyć możemy jedynie adresu e-mail. Na głównym ekranie aplikacji wyświetlą się głównie informacje o naszych kontaktach: wszystkich, dostępnych online zaproszeniach oczekujących oraz o zablokowanych użytkownikach. Konwersacje możemy prowadzić zarówno głosowo, jak też za pomocą wiadomości tekstowych, do których dołączymy również filmy i zdjęcia, a przesyłane linki mogą zawierać podgląd strony internetowej.

Dodatkowe możliwości odkryjemy w menu dostępnym w lewej części programu. Tam znajdziemy listę wątków z wcześniej prowadzonymi rozmowami, wyszukiwarkę rozmów, a także skróty do całkowitego wyciszania dźwięku oraz mikrofonu. W tym miejscu skonfigurujemy też nasz serwer Discord, konieczny to prowadzenia rozmów. Ważne elementy programu znajdziemy w ustawieniach. Tam możemy wybrać opcje dotyczące dźwięków, w tym automatyczny poziom czułości na dźwięk oraz redukowanie szumów. Oczywiści poradniki na temat aplikacji znajda Państwo w sieci.

Z poważaniem,
Renata Dobrzyńska

Dni i godziny pracy Punktu:
Środa i piątki w godzinach od 15.00-18.00
Nr. Tel. 606 104162

autor: Renata Dobrzyńska

ŻYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż 7 kwietnia br. (wtorek)
od godz. 12:00  i  8 kwietnia (środa) od godz. 8:00 będą wydawane paczki z żywnością dla osób potrzebujących.

Żywność będzie wydawana przy garażu Ośrodka (ul. Braci Drzewieckich 1
w Kostrzynie) wejście za Ośrodkiem Zdrowia od parkingu.

Prosimy o pojawienie się jednej osoby z rodziny oraz ustawienie się w kolejce
z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.

Z poważaniem,
Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie