KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI W KOSTRZYNIE

Policjanci Komisariatu Policji w Kostrzynie informują iż na terenie gminy w dniu dzisiejszym doszło do kilku prób wyłudzeń metodami na wnuczka i na policjanta. Osoby starsze otrzymują telefony z prośbą o wypłatę gotówki pod pretekstem zagrożenia konta bankowego.

Prosimy osoby, które otrzymały takie telefony od podszywających się pod policję osób o nie wykonywanie poleceń oraz o poinformowanie o fakcie telefonicznie Komisariat Policji w Kostrzynie tel. 600016086.

Komunikat

Informujemy, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane:

– wersja elektroniczna od 1 lutego 2021 r.
– wersja papierowa od 1 kwietnia 2021 r.

Powyższa informacja w wersji szczegółowej jest zawarta na otrzymanych przez Państwa informacjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia dobry start (300+),
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

będą przyjmowane:
– wersja elektroniczna od 1 lipca br.
– wersja papierowa od 3 sierpnia br.

Aby złożyć wnioski w sierpniu br. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka należy telefonicznie (61 8188860) dokonać rezerwacji terminu przyjęcia. Prosimy o przestrzeganie daty i godziny przyjęcia oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, czy PUE ZUS. 

Formularze wniosków będą wydawane około 27.07.2020 r. (o ich dostępności poinformujemy Państwa odrębnym wpisem).

Zapisy na termin złożenia wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane telefonicznie (61 8188860) od dnia 13.07.2020 r.

Osoby chcące złożyć papierową wersję wniosku wyłącznie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (1 wniosek) nie muszą dokonywać rezerwacji terminu. Będą obsługiwani pomiędzy osobami zapisanymi, w godzinach urzędowania Ośrodka.
Przyjęcia wniosków będą realizowane w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (boczne wejście), które zostanie uruchomione 3 sierpnia br.

Pomoc psychoterapeuty uzależnień

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że psychoterapeuta uzależnień – p. Patrycja Gawlik-Karczewska udziela wsparcia i porad terapeutycznych telefonicznie oraz on line { przez komunikatory internetowe: messenger, whatsAPP}.
Zarówno osoby mające problem z uzależnieniem jak i osoby będące w kryzysie mogą zadzwonić i uzyskać wsparcie.
Numer telefonu  505 447 362.
Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
W tej szczególnie trudnej sytuacji kontakt z terapeutą jest ważny – udzielenie Państwu wsparcia oraz obniżenie lęku, stresu i napięcia jest naszym priorytetem.

Z poważaniem,
Elżbieta Mielcarek

Komunikat

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie informuje, że praca w Punkcie odbywa się w formie online.

Proszę Państwa czas epidemii się zakończy, jednakże  znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistości społecznej,  problemy socjalne związane z utratą pracy, bezrobociem, brakiem środków do życia, w tym problemy  emocjonalne związane ze stresem, odizolowaniem,  uzależnieniem, przemocą w rodzinie wrócą ze zdwojoną siłą, dlatego mając powyższe na uwadze uruchamiamy wsparcie dla naszej społeczności lokalnej.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się i   zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2,  która zaskoczyła nas wszystkich zmusza do podjęcia odpowiednich kroków w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem, dlatego praca online stała się koniecznością. Spotkania w sieci czy rozmowy telefoniczne nie zastąpią spotkań indywidualnych, ale z uwagi na sytuację naszych klientów i całej społeczności Gminy Kostrzyn –  konieczne było uruchomienie różnych narzędzi komunikacji zdalnej takich jak:
– rozmowy telefoniczne,
– Messenger,
– Aplikacja Discord.

Kilka słów na temat aplikacji Discord – bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, czat, zajęć grupowych i indywidualnych. Wykorzystuje technologię Voice over Internet Protocol.

Do korzystania z usługi Discord konieczne jest posiadanie konta. Można je założyć za pomocą aplikacji windowsowej, albo na stronie internetowej Discord.com. Do tego celu użyć możemy jedynie adresu e-mail. Na głównym ekranie aplikacji wyświetlą się głównie informacje o naszych kontaktach: wszystkich, dostępnych online zaproszeniach oczekujących oraz o zablokowanych użytkownikach. Konwersacje możemy prowadzić zarówno głosowo, jak też za pomocą wiadomości tekstowych, do których dołączymy również filmy i zdjęcia, a przesyłane linki mogą zawierać podgląd strony internetowej.

Dodatkowe możliwości odkryjemy w menu dostępnym w lewej części programu. Tam znajdziemy listę wątków z wcześniej prowadzonymi rozmowami, wyszukiwarkę rozmów, a także skróty do całkowitego wyciszania dźwięku oraz mikrofonu. W tym miejscu skonfigurujemy też nasz serwer Discord, konieczny to prowadzenia rozmów. Ważne elementy programu znajdziemy w ustawieniach. Tam możemy wybrać opcje dotyczące dźwięków, w tym automatyczny poziom czułości na dźwięk oraz redukowanie szumów. Oczywiści poradniki na temat aplikacji znajda Państwo w sieci.

Z poważaniem,
Renata Dobrzyńska

Dni i godziny pracy Punktu:
Środa i piątki w godzinach od 15.00-18.00
Nr. Tel. 606 104162

autor: Renata Dobrzyńska

ŻYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż 7 kwietnia br. (wtorek)
od godz. 12:00  i  8 kwietnia (środa) od godz. 8:00 będą wydawane paczki z żywnością dla osób potrzebujących.

Żywność będzie wydawana przy garażu Ośrodka (ul. Braci Drzewieckich 1
w Kostrzynie) wejście za Ośrodkiem Zdrowia od parkingu.

Prosimy o pojawienie się jednej osoby z rodziny oraz ustawienie się w kolejce
z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.

Z poważaniem,
Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

OPIEKUN PRAWNY

Kostrzyn, dnia 01.04.2020r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wymagania wobec kandydata:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– pełnia praw publicznych.

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl,
Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS w Kostrzynie pod nr telefonu 61 81 88 860.

Ważny Komunikat !!!

1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią formę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej. Od poniedziałku do niedzieli, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 7.30 do 19.00 pracownicy socjalni pełnią dyżury pod nr tel. 607-907-827 lub 607-907-862 udzielając niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy.

2. Wizyty osobiste w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej winny odbywać się tylko w nagłych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

3. Wszystkich interesantów prosimy o zakładanie kont bankowych na które będą realizowane świadczenia pieniężne. Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej tylko w sytuacjach wyjątkowych.

4. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej apelują by wszelkie, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej sekretariat@opskostrzyn.pl, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

5. Seniorzy, osoby samotne i/lub niepełnosprawnym które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów, potrzebujące pomocy w zakupie artykułów spożywczych i leków prosimy o kontakt na nr tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

6. W trosce o państwa zdrowie zapewniamy:
– pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem socjalnym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jako jednostka organizacyjna Powiatu Poznańskiego zaprasza do kontaktu w formie telefonicznej lub e – mail wszystkie osoby, dla których aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego stanowi szczególną trudność. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne udzielane jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Kontakt telefoniczny: 61 8150363
e- mali: wsparcie@oikkobylnica.pl Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować anonimowość. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.),  art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1.1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzam od 30 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. ograniczenie dostępu
do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie dla interesantów w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego, poczty elektronicznej (um@kostrzyn.wlkp.plsekretariat@opskostrzyn.plpoczta@zkkostrzyn.pl) bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

§ 1.2. Stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Kostrzynie będą przyjmować interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny tj. rejestracji urodzeń i zgonów w miejscu wskazanym przez Burmistrza (wejście do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie).

§ 2.1. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

 § 2.2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3. Dyżury Burmistrza Gminy Kostrzyn odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Kostrzyn przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kostrzyn.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.