Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie realizacji usług specjalistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie.

Termin składania ofert do 17.01.2020 r.

Link do zapytania ofertowego na usługi specjalistyczne:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1226338#

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

dotyczy:

„Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”
– świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11474