KOMUNIKAT w sprawie zmian w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

O dostępności formularzy wniosków zostaną Państwo poinformowani odrębnym wpisem.

Na złożenie wniosku obowiązują zapisy.

Przyjmowane będą wyłącznie wypełnione wnioski. Osoby z niewypełnionymi wnioskami będą musiały zapisać się na inny termin złożenia wniosku.

Przypominamy o obowiązku bezzwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia o zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń oraz dostarczanie stosownych dokumentów.

W nowym okresie zasiłkowym, trwającym od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. nie wzrośnie kryterium dochodowe ani wysokość świadczeń, co wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.