Planowany harmonogram wypłat świadczeń

Poniższa tabela przedstawia planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych realizowanych przelewem bankowym.

Informujemy jednocześnie, iż mogą wystąpić odstępstwa od przedstawionej tabeli. Ponadto tabela nie dotyczy pierwszych świadczeń wypłacanych na nowy okres świadczeniowy/ zasiłkowy lub świadczeń jednorazowych. Oprócz wypłat realizowanych w wymienione dni, przelewy bankowe mogą być realizowane w ostatnie dni robocze danego miesiąca.

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń
październik 24.10.2017
listopad 23.11.2017
grudzień 18.12.2017
styczeń 24.01.2018
luty 22.02.2018
marzec 22.03.2018
kwiecień 24.04.2018
maj 24.05.2018
czerwiec 22.06.2018
lipiec 24.07.2018
sierpień 23.08.2018
wrzesień 24.09.2018