Wyłonienie oferenta

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych: 


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2018 wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna spełniała kryteria formalne. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wybrano wykonawcę: Terra Group Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka