FORMULARZE WNIOSKÓW

Nadal oczekujemy za formularzami wniosków. Osoby, które są zapisane na termin złożenia wniosku do 7 sierpnia br. (włącznie) mogą pobrać wydruk wniosku w naszej siedzibie lub wydrukować wniosek samodzielnie.

Osoby, które są zapisane na termin po 7 sierpnia br. również mogą samodzielnie wydrukować wnioski lub poczekać na informację, kiedy otrzymamy formularze z drukarni. O ich dostępności poinformujemy odrębnym wpisem.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

załącznik dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

załącznik do wniosku o FA