KOMUNIKAT

Informujemy, iż są dostępne formularze wniosków o ustalenie prawa do:
– świadczenia wychowawczego (500+)
– świadczenia dobry start (300+)
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularze można pobrać w sekretariacie (pokój nr 5) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1.

Godziny otwarcia w SIERPNIU 2018 r. :
PONIEDZIAŁKI 9:00-18:00
WTORKI, CZWARTKI i PIĄTKI 7:00-15:00
ŚRODY 7:00 -18:00