Grudniowe wypłaty świadczeń

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż w dniu 17.12.2018 r. nastąpiły wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń dobry start (300+),  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Pozostałe świadczenia rodzinne jak zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i etc. zostaną najprawdopodobniej przelane 20.12.2018 r.

Przypominamy, iż data otrzymania środków na Państwa rachunki bankowe jest uzależniona również od księgowań w poszczególnych bankach, dlatego termin ich zaksięgowania na Państwa rachunku bankowym może być późniejszy niż termin wykonania przelewów przez tutejszą jednostkę.