Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – środki czystości i produkty spożywcze, znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1161451#

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – dostawa sprzętu i wyposażenia, znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1161861