Komunikat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1 poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionej sprawy udzielane będą osobom zainteresowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie.