Wypłaty świadczeń 500+ i 300+

Informujemy, iż wpłata świadczeń przyznanych na okres 2019/2021 za lipiec 2019 r. nastąpić może maksymalnie do 31 października 2019 r. Pierwsza transza wypłat będzie zrealizowana pod koniec lipca br. do limitu posiadanych środków finansowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Następna transza będzie realizowana w sierpniu br. również po otrzymaniu środków z WUW. Pieniądze otrzymujemy w transzach i to od czasu ich otrzymania i wysokości zależą wypłaty świadczeń dla Państwa.