Przelewy świadczeń 500+ / 300+

Informujemy, iż dzisiaj z naszego rachunku bankowego były wysyłane przelewy , które dotyczyły głównie świadczeń przyznanych na okres 2018/2019 (decyzją papierową).

Świadczenia wychowawcze za lipiec 2019 r. (przyznane informacją o przyznaniu, którą wysyłamy na e-mail) przekazywane będą transzami. Kwota otrzymanych środków na lipiec 2019 r. nie była wystarczająca na zrealizowanie wszystkich świadczeń, które zostały przyznane na okres 2019/2021.

Kolejne środki finansowe na ten cel otrzymamy w sierpniu i wówczas będzie wykonana kolejna transza przelewów świadczeń należnych za lipiec 2019 r.

Przypominamy, iż ustawowy termin przekazania środków finansowych to 31.10.2019 r. i wszystkie świadczenia będą do tego terminu zrealizowane, natomiast jesteśmy ograniczeni posiadanymi środkami finansowymi i przelewy wykonywane są dla rozpatrzonych wniosków według kolejności ich złożenia. Wniosków wpłynęła bardzo duża liczba, także nie wszystkie osoby, których wniosek został już rozpatrzony otrzymają przelew świadczeń przyznanych na nowy okres 2019/2021 w lipcu.

Takie same ograniczenia finansowe dotyczą również świadczeń dobry start (300+), cała pula, którą otrzymaliśmy na lipiec została rozdysponowana na przelewy, kolejne środki finansowe na ten cel będą przekazane w sierpniu 2019 r.