WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż przelewy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start zostały dokonane wczoraj (21.08.2019 r.), natomiast dziś (22.08.2019 r.) z naszego rachunku bankowego były przelane świadczenia wychowawcze (500+).

Świadczenia są wypłacane wg kolejności złożenia do limitu posiadanych przez tutejszy organ środków finansowych. 

Środki finansowe na realizację zadań zleconych otrzymujemy transzami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i to od kwoty otrzymanych środków zależy termin realizacji wypłat.

Maksymalny termin przekazania środków to:
– 30.09.2019 r. dla świadczeń dobry start (300+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

-31.10.2019 r. dla świadczeń wychowawczych (500+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

Nie jesteśmy w stanie oszacować kiedy zostanie zrealizowana wypłata dla poszczególnych osób, gdyż jest to uzależnione jaką kwotę otrzymamy w poszczególnej transzy. Otrzymywane środki nie są spójne z kwotami, o które wnioskowaliśmy. Poszczególne jednostki nadrzędne również rozdzielają posiadane środki finansowe na poszczególne gminy.

Telefonicznie nie udzielamy informacji o dacie przelewów, harmonogram wypłat świadczeń znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o cierpliwość. Otrzymanie informacji na e-mail jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie