Komunikat 500+

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. na dziecko, które do tej pory nie miało ustalonego prawa do świadczenia, należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Po tym terminie spłata świadczenia przepadnie i prawo zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Decyzjami wydanymi na okres 2018/2019 świadczenia są ustalone do 30 września 2019 r., we wnioskach na okres 2019/2021 należało zawnioskować także na dzieci, na które było ustalone prawo decyzją na okres 2018/2019, aby mieć kontynuację świadczeń.

Prosimy o weryfikację otrzymanych informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021, gdyż zdarzają się przypadki, iż nie zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci, a jedynie na to, które nie miało dotąd ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Świadczeń Rodzinnych.

O wypłatach informowaliśmy w poprzednim wpisie, nadmieniamy, iż otrzymana dotacja na wrzesień 2019 r. również nie wystarczyła na dokonanie spłat dla wszystkich świadczeniobiorców. Przelewy świadczeń będą zrealizowane 23.09.2019 r. Kolejna transza spłat będzie dokonana po otrzymaniu dotacji na ten cel do 31.10.2019 r.