WYPŁATY 500+ i innych świadczeń

 

  • Większość Świadczeniobiorców wypłaty świadczeń wychowawczych należne za grudzień 2019 r. miała zrealizowane 6 grudnia 2019 r. Osoby, które nie otrzymały świadczenia wychowawczego należnego za grudzień 2019 r. otrzymają je w kolejnej transzy przelewów ( jest kilka takich osób, ponieważ np. złożyły wniosek niedawno lub realizacja ich świadczenia została przekazana do realizacji z innego organu).
  • Zgodnie z otrzymanymi informacjami świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie. Nie ma żadnych podwójnych wypłat.

Wypłata świadczeń wychowawczych za grudzień 2019 r. nastąpiła w dniu 06.12.2019 r., kolejne wypłaty świadczeń należnych za grudzień (dla osób, które nie otrzymały 6 grudnia 2019 r. świadczenia wychowawczego za grudzień 2019 r.) będą realizowane w dniu 17.12.2019 r.

Wypłata świadczeń za styczeń 2020 r. nastąpi zgodnie z harmonogramem w dniu 23.01.2020 r.

Wypłata pozostałych świadczeń np. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego i innych wypłacanych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych planowana jest na 17 grudnia 2019 r.