Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie realizacji usług specjalistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie.

Termin składania ofert do 17.01.2020 r.

Link do zapytania ofertowego na usługi specjalistyczne:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1226338#