Ogłoszenie

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie – usługi asystenckie”

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-asystenckich.html