Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi społeczne – „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie – usługi opiekuńcze” znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych.html?pid=11557