Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie zwraca się do wszystkich klientów z apelem, aby w miarę możliwości ograniczyli Państwo bezpośrednie wizyty w naszej instytucji do spraw szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie Polski, w tym także powiatu poznańskiego.

Prosimy osoby przeziębione lub z innymi oznakami pogorszenia stanu zdrowia, aby nie przychodziły bezpośrednio do placówki, lecz w razie konieczności skontaktowały się z nami telefonicznie.

Wypłaty należnych Państwu świadczeń będą przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat dostępnym na stronie internetowej www.opskostrzyn.pl

Zachęcam Państwa do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, a w ostateczności za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres głównej poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl lub telefonicznie pod nr: 61 81 88 860.

Dodatkowo informuję, że dla wszystkich osób, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+), pomocy społecznej i innych z terminem 14 dniowym na ich dostarczenie termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

Proszę pamiętać, że np. świadczenie wychowawcze otrzymacie Państwo od dnia narodzin dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia jego narodzin, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka.

Mam nadzieje, że moja prośba spotka się z Państwa zrozumieniem wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy, ponieważ mamy na uwadze nasze wspólne dobro.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

PROSIMY PAŃSTWA O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY