OPIEKUN PRAWNY

Kostrzyn, dnia 01.04.2020r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wymagania wobec kandydata:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– pełnia praw publicznych.

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl,
Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS w Kostrzynie pod nr telefonu 61 81 88 860.