ŻYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż 7 kwietnia br. (wtorek)
od godz. 12:00  i  8 kwietnia (środa) od godz. 8:00 będą wydawane paczki z żywnością dla osób potrzebujących.

Żywność będzie wydawana przy garażu Ośrodka (ul. Braci Drzewieckich 1
w Kostrzynie) wejście za Ośrodkiem Zdrowia od parkingu.

Prosimy o pojawienie się jednej osoby z rodziny oraz ustawienie się w kolejce
z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.

Z poważaniem,
Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie