Wybór oferty

 

 

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

https://btest3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html