KWIETNIOWA WYPŁATA 500+

Informujemy, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie wypłat świadczeń.

Wypłata świadczenia wychowawczego należnego za kwiecień 2020 r. nastąpiła 09.04.2020 r.