Komunikat

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie informuje, że praca w Punkcie odbywa się w formie online.

Proszę Państwa czas epidemii się zakończy, jednakże  znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistości społecznej,  problemy socjalne związane z utratą pracy, bezrobociem, brakiem środków do życia, w tym problemy  emocjonalne związane ze stresem, odizolowaniem,  uzależnieniem, przemocą w rodzinie wrócą ze zdwojoną siłą, dlatego mając powyższe na uwadze uruchamiamy wsparcie dla naszej społeczności lokalnej.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się i   zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2,  która zaskoczyła nas wszystkich zmusza do podjęcia odpowiednich kroków w celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem, dlatego praca online stała się koniecznością. Spotkania w sieci czy rozmowy telefoniczne nie zastąpią spotkań indywidualnych, ale z uwagi na sytuację naszych klientów i całej społeczności Gminy Kostrzyn –  konieczne było uruchomienie różnych narzędzi komunikacji zdalnej takich jak:
– rozmowy telefoniczne,
– Messenger,
– Aplikacja Discord.

Kilka słów na temat aplikacji Discord – bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, czat, zajęć grupowych i indywidualnych. Wykorzystuje technologię Voice over Internet Protocol.

Do korzystania z usługi Discord konieczne jest posiadanie konta. Można je założyć za pomocą aplikacji windowsowej, albo na stronie internetowej Discord.com. Do tego celu użyć możemy jedynie adresu e-mail. Na głównym ekranie aplikacji wyświetlą się głównie informacje o naszych kontaktach: wszystkich, dostępnych online zaproszeniach oczekujących oraz o zablokowanych użytkownikach. Konwersacje możemy prowadzić zarówno głosowo, jak też za pomocą wiadomości tekstowych, do których dołączymy również filmy i zdjęcia, a przesyłane linki mogą zawierać podgląd strony internetowej.

Dodatkowe możliwości odkryjemy w menu dostępnym w lewej części programu. Tam znajdziemy listę wątków z wcześniej prowadzonymi rozmowami, wyszukiwarkę rozmów, a także skróty do całkowitego wyciszania dźwięku oraz mikrofonu. W tym miejscu skonfigurujemy też nasz serwer Discord, konieczny to prowadzenia rozmów. Ważne elementy programu znajdziemy w ustawieniach. Tam możemy wybrać opcje dotyczące dźwięków, w tym automatyczny poziom czułości na dźwięk oraz redukowanie szumów. Oczywiści poradniki na temat aplikacji znajda Państwo w sieci.

Z poważaniem,
Renata Dobrzyńska

Dni i godziny pracy Punktu:
Środa i piątki w godzinach od 15.00-18.00
Nr. Tel. 606 104162

autor: Renata Dobrzyńska