Świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione/informacja-o-udzieleniu-zamowienia.html