WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – dożywianie w szkołach

Kostrzyn, dnia 2020-08-28

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiot obejmował codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydania posiłków została wybrana oferta przedstawiona przez Usługi Gastronomiczne „Dobra Kuchnia” s.c. ,z siedzibą w Łowęcinie, 62-020 Łowęcin, przy ul. Łowieckej 32.