GRUDNIOWE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Informujemy, iż w dniu 14.12.2020 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych OPS Kostrzyn dokonała realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start.

Kolejne wypłaty świadczeń są planowane na dzień 16.12.2020 r. i 18.12.2020 r., (w tym wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+).

Zmiana harmonogramu jest uwarunkowana stanem środków finansowych otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa. Po otrzymaniu całości wnioskowanej dotacji niezwłocznie dokonamy wypłat kolejnych świadczeń.