Porady prawne

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja na terenie gminy Kostrzyn mieści się w Bibliotece Publicznej
przy ul. Poznańskiej 24, 62-025 Kostrzyn

Czynny:
Poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 12.00

W Kostrzynie nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie organizacja pozarządowa: Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19, 64-300 Nowy Tomyśl

Porady udzielane są przez radców prawnych (mediatorów)