KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż nie ma obowiązku dostarczania dowodów osobistych, aktów urodzenia, jednakże jeśli są Państwo w ich posiadaniu to zabranie tych dokumentów przy składaniu wniosku usprawni proces i przyspieszy jego realizację.