MEDIACJE RODZINNE

Na podstawie porozumienia z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu z dnia 15.09.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie prowadzi mediacje dla mieszkańców gminy Kostrzyn.

Mediacje to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji.

Nasi mediatorzy:
– Dorota Banaszak
– Katarzyna Mąderek

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie lub pod nr telefonu 61 8188 860.