CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Gminy Kostrzyn powierzył Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zadanie dotyczące wydawania ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ NA PONIŻSZYM FORMULARZU:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dot. programu czyste powietrze

TERMIN ROZPATRZENIA : 7 dni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku z kompletem dokumentów.