Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych budynku przy ulicy Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie

Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego SUO:
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych: 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna spełniała kryteria formalne. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wybrano wykonawcę: Terra Group Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.
Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Zapytanie ofertowe dotyczy dożywiania dzieci w szkołach 2018/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych