Przetargi i zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydanie posiłków. (dożywianie.doc)

 

Przetargi i zapytania ofertowe są zamieszczane w odrębnych wpisach w aktualnościach – kategoria: Przetargi i zapytania ofertowe. Tagi: Przetargi i zapytania ofertowe, oferta, unia, projekt seniorzy Kostrzyn.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych budynku przy ulicy Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie

Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego SUO:
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych: 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna spełniała kryteria formalne. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wybrano wykonawcę: Terra Group Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.
Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Zapytanie ofertowe dotyczy dożywiania dzieci w szkołach 2018/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Świadczenie usług transportu w ramach projektu ,, Aktywizacja Seniorów z terenu gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

Link do powyższej oferty zamieszczonej w Bazie Konkurencyjności (tutaj).