Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
woj. wielkopolskie
tel./ fax 61) 81 88 860
Główny adres e-mail: sekretariat@opskostrzyn.pl 

GODZINY OTWARCIA :
poniedziałki     8:00 – 16:00
wtorki – piątki  7:00 – 15:00

Wykaz służbowych adresów poczty elektronicznej poszczególnych pracowników i numery wewnętrzne:
Marlena Chłopicka – Kierownik: sekretariat@opskostrzyn.pl  nr wew.: 20

Sekcja Świadczeń Rodzinnych realizacja zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi, świadczeniami dobry start,  jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, jednorazową gminną zapomogą dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Joanna Grodzińska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: j.grodzinska@opskostrzyn.pl   nr wew.: 19
Monika Kominek – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: m.kominek@opskostrzyn.pl  nr wew.: 11 (SEKRETARIAT)
Dominika Wróblewska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: d.wroblewska@opskostrzyn.pl   nr wew.: 18
Lucyna Drozdowska – Referent ds. świadczeń rodzinnych: l.drozdowska@opskostrzyn.pl  nr wew.: 18

Małgorzata Prałat – Księgowa: m.pralat@opskostrzyn.pl  nr wew.: 14
Anna Swoboda – Główna księgowa: a.swoboda@opskostrzyn.pl  nr wew.: 14
Monika Sobczak – Młodsza księgowa: m.sobczak@opskostrzyn.pl  nr wew.: 13

Maria Abramowicz-  Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej: m.abramowicz@opskostrzyn.pl  nr wew.: 14

Pracownicy socjalni:

Dorota Banaszak – Specjalista pracy socjalnej i Mediator: d.banaszak@opskostrzyn.pl  nr wew.: 12

Agnieszka Wicher -Pracownik socjalny: a.wicher@opskostrzyn.pl  nr wew.: 12

Katarzyna Ruszała- Specjalista pracy socjalnej: k.ruszala@opskostrzyn.pl  nr wew.: 15

Aldona Ignaczak -Starszy pracownik socjalny: a.ignaczak@opskostrzyn.pl nr wew.: 15

Katarzyna Mąderek – Specjalista pracy socjalnej i Mediator:
k.maderek@opskostrzyn.pl nr wew.: 16

Karina Jankowska – Specjalista pracy socjalnej
k.jankowska@opskostrzyn.pl  nr wew.: 16

Asystenci rodziny:
Joanna Kardasz- Asystent rodziny: j.kardasz@opskostrzyn.pl nr wew.: 16

 

UWAGA: adres: swiadczenia@opskostrzyn.pl to wyłącznie skrzynka nadawcza poczty elektronicznej Ośrodka używana do powiadomień dla klientów Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Prosimy nie wysyłać na ten adres wiadomości. Aby skutecznie porozumieć się z tutejszą jednostką prosimy o używanie adresów do konkretnych pracowników lub na ogólną skrzynkę poczty elektronicznej Ośrodka: sekretariat@opskostrzyn.pl