Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
woj. wielkopolskie
tel./ fax 61) 81 88 860
Główny adres e-mail: sekretariat@opskostrzyn.pl 

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałki     9:00 – 17:00
wtorki – piątki  7:00 – 15:00

Wykaz służbowych adresów poczty elektronicznej poszczególnych pracowników:
Agnieszka Piasecka – Kierownik: sekretariat@opskostrzyn.pl
Weronika Łyskawa – p.o. zastępcy kierownika/ Specjalista pracy socjalnej: w.lyskawa@opskostrzyn.pl

Sekcja Świadczeń Rodzinnych realizacja zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi, świadczeniami dobry start,  jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, jednorazową gminną zapomogą dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Joanna Grodzińska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: j.grodzinska@opskostrzyn.pl
Monika Kominek – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: m.kominek@opskostrzyn.pl
Anna Szczepańska-Jeżewska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: a.szczepanskajezewska@opskostrzyn.pl
Dominika Wróblewska – Referent ds. świadczeń rodzinnych: d.wroblewska@opskostrzyn.pl
Lucyna Drozdowska – Referent ds. świadczeń rodzinnych: l.drozdowska@opskostrzyn.pl

Małgorzata Prałat – Księgowa: m.pralat@opskostrzyn.pl
Anna Swoboda – Główna Księgowa: a.swoboda@opskostrzyn.pl

Maria Abramowicz-  Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej: m.abramowicz@opskostrzyn.pl

Dorota Banaszak – Specjalista pracy socjalnej/ Mediator: d.banaszak@opskostrzyn.pl
Katarzyna Ruszała- Specjalista pracy socjalnej: k.ruszala@opskostrzyn.pl
Aldona Ignaczak -Starszy pracownik socjalny: a.ignaczak@opskostrzyn.pl
Katarzyna Mąderek – Pracownik socjalny/ Mediator: k.maderek@opskostrzyn.pl
Marlena Chłopicka- Pracownik socjalny: m.chlopicka@opskostrzyn.pl

Joanna Kardasz- Asystent rodziny: j.kardasz@opskostrzyn.pl