Dzienny Ośrodek Wsparcia

Z dniem 3 lutego swoją działalność rozpoczął Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gwiazdowie, którego  celem jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Docelowo ośrodek może przyjąć 15 osób, które podczas pobytu mogą korzystać
z szeregu zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo będą organizowanie usługi medyczne jak np. badanie wzroku, słuchu, mammografia,  pomiary ciśnienia, poziomu cukru we krwi. Podopieczni mogą korzystać z porad psychologicznych, brać udział w treningach usprawniających pamięć, orientację w rzeczywistości a także w zajęciach kulinarnych, relaksacyjnych, muzykoterapii i biblioterapii. Zapewnione jest również wyżywienie w postaci trzech posiłków
i opieki wykwalifikowanego personelu.
Kwalifikacja osób prowadzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń i spełnieniu określonych warunków, tj.  złożeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosku
o pomoc  w formie przydzielenia usług opiekuńczych w Dziennym Ośrodku Wsparcia, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w tego typu ośrodku,  zaświadczenia
o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożony wniosek, następnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, procedura kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Odpłatność jest uzależniona od dochodu i ustalana wg indywidualnej sytuacji.

Wszystkie osoby zainteresowane lub chcące uzyskać dodatkowe informacje prosimy  o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1
w Kostrzynie  lub telefonicznie pod nr 61 81 88 860.

IMG_6916 IMG_6927