świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
– oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
– oświadczenie o dochodach -uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym
– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
– zaświadczenie lekarza / położnej

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
– oświadczenie o dochodach -uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym
– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
– oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie ojca dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
– oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
– oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
– oświadczenie o dochodach -uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym
– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
– oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym
–  druk Rp-6 kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
– oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
– oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym
druk Rp-6 kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych