Wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (decyzja) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Od lipca będziemy umawiali na termin złożenia wniosku oraz wydawać formularze. Bliższe informacje zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Ostatnie wypłaty świadczenia z bieżącego okresu są realizowane we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od października 2017 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorców o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego ( np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób w rodzinie, zmiana pracodawcy).

 

Wigilia dla Samotnych 2016 r.

19 grudnia 2016 r. w lokalu nad strażą pożarną odbyła się Wigilia dla samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Zebranych gości przywitała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Piasecka. Spotkanie wigilijne zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Szymon Matysek, z-ca Waldemar Biskupski oraz Sekretarz Barbara Jaskuła. Po złożeniu wszystkim życzeń nastąpiła część artystyczna spotkania.
Chór Złota Jesień wystąpił dla zebranych gości. Świąteczne przedstawienie i odśpiewane wspólnie kolędy wprowadziły w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy zdrowia, miłości i zrozumieniem drugiego człowieka.
Aby zgoda gościła w naszych sercach i domach.

Agnieszka Piasecka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

IMG_9809 IMG_9810 IMG_9811 IMG_9812 IMG_9813 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9816 IMG_9817 IMG_9819

projekt „Wielkopolska Kampania Informacyjna na rzecz Przeciwdziałania Przemocy”

Informujemy,  iż na portalu przemoc.edu.pl (klik) – oficjalnej stronie internetowej projektu „Wielkopolska Kampania Informacyjna na rzecz Przeciwdziałania Przemocy”, znajdą Państwo informacje o miejscach , które zajmują się pomocą dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków takich zachowań.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy dotyczy Państwa przemoc, należy kliknąć w zakładkę przemoc.
Jeżeli szuka Pan/Pani konkretnego ośrodka, instytucji, która zajmuje się pomocą, proszę zajrzeć do wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej i w zakładce pomoc.

Każdą osobę, która chce się dowiedzieć więcej na temat przemocy zapraszamy do zakładki biblioteka.

W aktualnościach informacje o nowych propozycjach poszczególnych ośrodków dla osób doznających i stosujących przemoc oraz świadków.

źródło: http://przemoc.edu.pl/

Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. ,,Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

Spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

 

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

 

 

KOMUNIKAT

Wszystkie osoby chcące złożyć jakikolwiek wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie prosimy o telefoniczne bądź osobiste zapisanie się na termin złożenia wniosku.

Zapisanie się na konkretny dzień i godzinę złożenia wniosku umożliwi komfortową obsługę każdego klienta i pozwoli uniknąć powstawania kolejek.

Zapisu można dokonać pod numerem tel. 61) 8188860 lub osobiście w sekretariacie OPS Kostrzyn.

Zapisy obowiązują nie tylko osoby chcące złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy, lecz również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego itd.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od 1 września 2016 r.

Wnioski złożone od 01.09.2016 do 30.09.2016 r. będą rozpatrzone do 30 listopada 2016 r., tj. zapewnią ciągłość wypłaty świadczeń.

Wnioski złożone od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. zostaną rozpatrzone do 31 grudnia 2016 r., ze spłatą za listopad 2016 r.

Informujemy, iż nie są już wymagane zaświadczenia z urzędów skarbowych o dochodach.

Dodatkowe dokumenty są wymagane od osób, u których nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu w roku 2015 lub po tym roku.

W załączniku o dochodach nieopodatkowanych pojawiła się nowa pozycja do wykazania tj. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Część z Państwa rozliczając się za 2014 r., skorzystała z dodatkowego formularza PIT UZ. Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Przypominamy, iż zgodnie z zapisem na otrzymanych przez Państwa decyzjach wypłata świadczenia wychowawczego następuje z konta OPS Kostrzyn ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, z uwzględnieniem dni roboczych. Prosimy o uważne zapoznawanie się z otrzymywanymi decyzjami.