KOMUNIKAT w sprawie zmian w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

O dostępności formularzy wniosków zostaną Państwo poinformowani odrębnym wpisem.

Na złożenie wniosku obowiązują zapisy.

Przyjmowane będą wyłącznie wypełnione wnioski. Osoby z niewypełnionymi wnioskami będą musiały zapisać się na inny termin złożenia wniosku.

Przypominamy o obowiązku bezzwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia o zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń oraz dostarczanie stosownych dokumentów.

W nowym okresie zasiłkowym, trwającym od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. nie wzrośnie kryterium dochodowe ani wysokość świadczeń, co wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje o rozpoczęciu naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

  1. referent ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych
  2. inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Oferty pracy.

WNIOSKI NA NOWY OKRES

Szanowni Państwo,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Dla zapewnienia Państwu komfortowego składania wniosków, wzorem lat ubiegłych będą obowiązywały zapisy, które będą przyjmowane osobiście lub telefonicznie pod nr: 61 8188860 od 10 lipca 2017 r.

Osoby chcące ubiegać się o fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze proszone są o składanie obu wniosków jednocześnie (prosimy o informowanie o ilości składanych wniosków przy umawianiu się na termin ich złożenia).

Jednocześnie informujemy, iż w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. na złożenie jakiegokolwiek wniosku w Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą obowiązywał zapisy.

Formularze wniosków będą wydawane niezwłocznie po opublikowaniu wzorów przez ministerstwo,
a wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej www.opskostrzyn.pl lub udzielane przez naszych pracowników.

Przypominamy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego elektronicznie za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej będą w sierpniu 2017 r. wydłużone:

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 18:00

WTOREK

7:00 – 15:00

ŚRODA

7:00 – 18:00

CZWARTEK

7:00 – 18:00

PIĄTEK

7:00 – 15:00

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego będą przyjmowane od 1 września 2017 r., a zapisy na ich złożenie od 14 sierpnia 2017 r. osobiście bądź telefonicznie.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się ze względu na miejsce zamieszkania.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż 2 maja br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie będzie nieczynny.

Wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (decyzja) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Od lipca będziemy umawiali na termin złożenia wniosku oraz wydawać formularze. Bliższe informacje zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Ostatnie wypłaty świadczenia z bieżącego okresu są realizowane we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od października 2017 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorców o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego ( np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób w rodzinie, zmiana pracodawcy).

 

Wigilia dla Samotnych 2016 r.

19 grudnia 2016 r. w lokalu nad strażą pożarną odbyła się Wigilia dla samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Zebranych gości przywitała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Piasecka. Spotkanie wigilijne zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Szymon Matysek, z-ca Waldemar Biskupski oraz Sekretarz Barbara Jaskuła. Po złożeniu wszystkim życzeń nastąpiła część artystyczna spotkania.
Chór Złota Jesień wystąpił dla zebranych gości. Świąteczne przedstawienie i odśpiewane wspólnie kolędy wprowadziły w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy zdrowia, miłości i zrozumieniem drugiego człowieka.
Aby zgoda gościła w naszych sercach i domach.

Agnieszka Piasecka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

IMG_9809 IMG_9810 IMG_9811 IMG_9812 IMG_9813 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9816 IMG_9817 IMG_9819