Komunikat

Informujemy, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane:

– wersja elektroniczna od 1 lutego 2021 r.
– wersja papierowa od 1 kwietnia 2021 r.

Powyższa informacja w wersji szczegółowej jest zawarta na otrzymanych przez Państwa informacjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia dobry start (300+),
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

będą przyjmowane:
– wersja elektroniczna od 1 lipca br.
– wersja papierowa od 3 sierpnia br.

Aby złożyć wnioski w sierpniu br. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka należy telefonicznie (61 8188860) dokonać rezerwacji terminu przyjęcia. Prosimy o przestrzeganie daty i godziny przyjęcia oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, czy PUE ZUS. 

Formularze wniosków będą wydawane około 27.07.2020 r. (o ich dostępności poinformujemy Państwa odrębnym wpisem).

Zapisy na termin złożenia wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane telefonicznie (61 8188860) od dnia 13.07.2020 r.

Osoby chcące złożyć papierową wersję wniosku wyłącznie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (1 wniosek) nie muszą dokonywać rezerwacji terminu. Będą obsługiwani pomiędzy osobami zapisanymi, w godzinach urzędowania Ośrodka.
Przyjęcia wniosków będą realizowane w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (boczne wejście), które zostanie uruchomione 3 sierpnia br.

Zmiany w 300+

Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W lipcu można ubiegać się o wyprawkę szkolną na w/w dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej
szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga zmiany, które umożliwiają przyznanie świadczenia na rzecz osób uczących się w szkołach policealnych i dla dorosłych wchodzą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych (spełniających kryterium wieku), składać można tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) od 1 sierpnia 2019 r. (należy się wcześniej umówić na termin złożenia).

Wniosek do pobrania i wypełnienia, który należy złożyć w siedzibie, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia (tutaj).