formularze wniosków

Informujemy, iż dysponujemy już formularzami wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. Razem z wnioskami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) są do pobrania w sekretariacie OPS Kostrzyn (pokój nr 5), gdzie można się również umówić na termin złożenia wniosków.

Wersje wniosków do samodzielnego wydrukowania są wskazane w poprzednim wpisie.