KOMUNIKAT

Wszystkie osoby chcące złożyć jakikolwiek wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie prosimy o telefoniczne bądź osobiste zapisanie się na termin złożenia wniosku.

Zapisanie się na konkretny dzień i godzinę złożenia wniosku umożliwi komfortową obsługę każdego klienta i pozwoli uniknąć powstawania kolejek.

Zapisu można dokonać pod numerem tel. 61) 8188860 lub osobiście w sekretariacie OPS Kostrzyn.

Zapisy obowiązują nie tylko osoby chcące złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy, lecz również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego itd.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, iż od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Formularze dostępne w siedzibie OPS.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na termin złożenia wniosku osobiście w siedzibie OPS lub telefonicznie pod numerem: 61 8188860.

Wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłą wypłatę świadczeń. Jeżeli złożą Państwo wnioski od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2016 r. 

Wnioski złożone od 1 września do 31 października 2016 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2016 r. wraz ze spłatą za październik.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodu jest rok 2015 z uwzględnieniem obecnej sytuacji dochodowej. 

Podstawową dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku są zaświadczenia od Komornika Sądowego:
– zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za okres ostatnich dwóch miesięcy;
– zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w roku 2015.

Ponadto w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (mi.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc po miesiącu, w którym dochód został uzyskany tj. jeśli umowa o pracę z obecnym pracodawcą określa, iż termin rozpoczęcia pracy to np. 5 maj 2016 r., niezbędny jest dokument potwierdzający dochód netto za czerwiec 2016 r., itp. )

Osoby uprawnione uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych proszone są o dostarczenie do 10 września 2016 r. zaświadczeń (wystawionych po 1 września 2016 r.) potwierdzających fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole.