Ważny Komunikat !!!

1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią formę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej. Od poniedziałku do niedzieli, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 7.30 do 19.00 pracownicy socjalni pełnią dyżury pod nr tel. 607-907-827 lub 607-907-862 udzielając niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy.

2. Wizyty osobiste w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej winny odbywać się tylko w nagłych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

3. Wszystkich interesantów prosimy o zakładanie kont bankowych na które będą realizowane świadczenia pieniężne. Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej tylko w sytuacjach wyjątkowych.

4. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej apelują by wszelkie, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej sekretariat@opskostrzyn.pl, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

5. Seniorzy, osoby samotne i/lub niepełnosprawnym które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów, potrzebujące pomocy w zakupie artykułów spożywczych i leków prosimy o kontakt na nr tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

6. W trosce o państwa zdrowie zapewniamy:
– pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem socjalnym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jako jednostka organizacyjna Powiatu Poznańskiego zaprasza do kontaktu w formie telefonicznej lub e – mail wszystkie osoby, dla których aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego stanowi szczególną trudność. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne udzielane jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Kontakt telefoniczny: 61 8150363
e- mali: wsparcie@oikkobylnica.pl Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować anonimowość. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.