Bezpłatna pomoc prawna – INFORMATOR

W naszej gminie funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który aktualnie znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, przy ulicy Dworcowej 5.
Poniżej przedstawiamy informacje udostępnione przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji.

 

 

Informator prawny 2020 z zakresu edukacji prawnej stworzony przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji.

 

MEDIACJE RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie na mocy porozumienia zawartego w dniu 15.09.2014 roku z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu prowadzi mediacje rodzinne dla mieszkańców gminy Kostrzyn. Mediacje to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji. Spotkanie to prowadzone jest przy udziale neutralnego, bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie odpowiednio przygotowana kadra czuwa nad prawidłowym przebiegiem spotkań. Mediatorzy Dorota Banaszak i Katarzyna Mąderek zapraszają serdecznie do kontaktu osoby zainteresowane procesem mediacji. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie OPS w Kostrzynie, a także telefonicznie pod nr 61 8188 860.