Wybór oferty

 

 

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

https://btest3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi opiekuńcze w ramach projektu ,,Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-z-otwarcia-ofert.html

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kostrzynie informuje, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 zostały zawieszone do odwołania specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z załącznikami

Postępowanie na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r.html

Wybór oferty

Informacja na temat wyboru  najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich  znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html

Usługi opiekuńcze i asystenckie

Nowe postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich znajduje się pod linkiem:
http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione.html

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług asystenckich znajduje się pod podanym niżej linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-asystenckich/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod niżej wskazanym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych.html?pid=11572

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w gminie Kostrzyn.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem wskazanym poniżej:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych.html

 

Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie realizacji usług specjalistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie.

Termin składania ofert do 17.01.2020 r.

Link do zapytania ofertowego na usługi specjalistyczne:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1226338#