Wypłaty 500+

Maksymalny ustawowy termin oczekiwania na spłaty świadczenia wychowawczego (500+) to 31.10.2019 r. 

Prosimy sprawdzić pocztę elektroniczną czy dostali Państwo e-mail z informacją o przyznaniu świadczenia (może być w SPAM) z adresu swiadczenia@opskostrzyn.pl, jeżeli nie mają Państwo maila można skontaktować się z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych osobiście celem weryfikacji uprawnień do świadczenia.

Prosimy nie przysyłać kolejnych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci, na które już Państwo wnioskowali i otrzymali informację o przyznaniu świadczenia na okres 2019/2021. Brak wypłaty wynika z braku wystarczających środków finansowych, każda otrzymana transza jest przekazywana na rachunki bankowe świadczeniobiorców, jednakże jest ona niższa niż zapotrzebowanie, dlatego jeszcze nie wszyscy otrzymali przelewy.

Otrzymanie informacji o przyznaniu świadczenia jest jednoznaczne z ustaleniem prawa do świadczenia i nie należy o nie ponownie wnioskować, wypłata nastąpi do 31.10.2019 r.

Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie czy zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci ( czy na informacji o przyznaniu świadczenia są wszystkie Państwa dzieci do 18 r. ż.).  Występują przypadki, gdzie rodzic zawnioskował o świadczenie tylko na dziecko, na które dotąd nie pobierał świadczeń, pomijając to dziecko, na które ma przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

Harmonogram wypłat świadczeń 2019/2020

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie przedstawia poniżej planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informujemy jednocześnie, iż mogą nastąpić odstępstwa od poniższego harmonogramu.

Podane daty dzienne są datą realizacji przelewów wychodzących z rachunku bankowego tutejszej jednostki, zatem data zaksięgowania przelewu na Państwa rachunku bankowym może być późniejsza. Nie udzielamy informacji o godzinie wykonania przelewów i prosimy nie telefonować w tej sprawie, gdyż wydłuża to tylko czas realizacji wypłat. Zakładając, iż wypłaty mogą być realizowane popołudniu to na Państwa rachunku bankowym mogą pojawić się następnego dnia roboczego

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2019/2020

Miesiąc wypłaty

Data przelewów wychodzących z rachunku bankowego OPS Kostrzyn

Październik 2019

23.10.2019

Listopad 2019

21.11.2019

Grudzień 2019

17.12.2019

Styczeń 2020

23.01.2020

Luty 2020

24.02.2020

Marzec 2020

23.03.2020

Kwiecień 2020

23.04.2020  (09.04.2020 dot. 500+)

Maj 2020

21.05.2020

Czerwiec 2020

23.06.2020

Lipiec 2020

23.07.2020

Sierpień 2020

21.08.2020

Wrzesień 2020

23.09.2020